Inlägget gjort

Vassflöjtens sång

Rumis storverk Mesnavi innehåller dikter, berättelser, anekdoter, filosofiska betraktelser med mera i sex volymer text,  med en klassisk början, som brukar kallas Vassflöjtens sång.  Den ger röst åt den klassiska ney-flöjten, sufismens främsta instrument,  och låter den berätta om sin roll och önskan för människorna.

————————————————–

Hör vassflöjten berätta med sin stämma full av klagan,
om skilsmässan ifrån vårt ursprung och vår grund.
Den sjunger: ”Sedan Gud skar loss mej från min strandbädd
har män och kvinnor gråtit vid min sång.
Jag längtar till ett bröst som slits itu av saknad
att i dess tjänst få sjunga kärleksåtråns kval.
Det föds i alla som försmäktar skilda från sitt ursprung
en längtan att på nytt förbindas med sin rot och grund.
I alla sorters hus jag lät min smärtas toner ljuda ;
Jag blev till tröst för fattig som för rik.
Man gjorde mej till vän så som man ville se mej
men ur mitt inre sökte ingen ut min hemlighet.
Min hemlighet som mina toners klagan röjer
är ändå sällan sedd och hörd.
Fast kroppen ej är dold för själen, och själen ej för kroppen,
är gåtan stor att att skåda själens djup.
En eld är denna flöjtens ton, och inte vind;
en kraftlös skugga den som inte elden har.
Den elden kärlekselden är, som föds i flöjtens kropp,
liksom i vinet kärleksruset föds.

Flöjten är vän med var och en som, från en vän har skilts;
dess toner blottlägger vårt inres hemlighet.
Vem vet ett gift och botemedel lika starkt som denna flöjt kan vara?
Vem har en lika trogen vän och följeslagare som flöjten mött?
Den visar på en väg som fyllts med blod,
berättar om den kärlek, som förtär och brinner.
Blott den som är Guds dåre kan förstå dess sång;
dess melodi når endast den vars öron öppnats till det ohörbara.

I längtans ton har våra dagar blivit långa
fastän de rusar undan i vår smärtas rymd.
Må våra dagar fly, vad rör det oss,
så länge alltings grund och klarhet ändå finns att nå?

Den som ej är en fisk förlorar snabbt sin törst i havet,
och lång blir dagen när man saknar bröd.
Den som vars själ har kokts kan ej förstås av hårda sinnen;
så nog berättat nu. Frid och farväl!

Inlägget gjort

Gamle speleman (Mr Tambourine man)

Det började med denna översättning av Mr Tambourine Man, en gång för rätt länge sedan.

Gamle speleman

Hallå, du gamle speleman
Slå an din tamburin
Jag har ingenstans att gå och ska inte sova nu
Hallå, du gamle speleman
Slå an din tamburin
och när morgonen vibrerar ny så följer jag dej.

Fast jag vet att kvällens kejsardöme återvänt till sand
som runnit undan ur min hand
och lämnat mej här blind men ändå vaken
så förvånar mej min matthet
när jag står här ensam kvar
ingen söker mina svar
och den uråldriga gatan är för död för drömmarna

Så Hallå, du gamle speleman …

Låt virvelvinden föra mej
med ett magiskt gammalt skepp
mina händer släppt sitt grepp,
mina nakna sinnen rår,
och mina fötter stumma står,
och väntar bara på att stövlarna ska ge sej av
Jag är klar att resa vartsomhelst, jag är klar att dra åstad,
i min egen maskerad,
sänd din trollkraft åt mitt håll,
jag lovar att förlora mej i dansen.

Så Hallå, du gamle speleman…

Och om du hör ett vilt men vänligt skratt
mot solens milda glans
Så behåll du din balans
för det är på flykt till ingenstans
och förutom himlen inga hinder döljer
Och om du märker spår av rim i en lustig liten sång,
till din tamburin en gång,
ska du inte bry dej värst därom,
det är en sliten clown bakom,
och det är sitt eget ödes melodi han följer

Så Hallå, du gamle speleman…

Så låt mej nu försvinna bakom själens rullgardin
längs historiens grå ruin
bortom lövens sista brand
en naken grens förvridna hand
ut till en blåsig strand
långt utom räckhåll för den herrelösa sorgen
Att få dansa under stjärnorna, med ena handen fri
inför havets sceneri
i sandens virvlande magi
med allt som hänt och som ska bli
fördrivet långt bak vågens brus
låt mej få glömma bort idag
ända till i morgon

Så Hallå, du gamle speleman
Slå an din tamburin
Jag har ingenstans att gå och det inte tid att sova nu
Hallå, du gamle speleman
Slå an din tamburin
nu när morgonen vibrerar ny så följer jag dej.

Inlägget gjort

Mitt EU-reformförslag – interparlamentariskt samarbete via EU

Alltså – varför skulle inte nationella parlament kunna samarbeta direkt, i stället för att samverka genom att man lämnar över beslutsmakten till överstatliga institutioner?   En för mej  med tiden ganska självklar fråga, som det verkar som om inte alla ställer sej, eller ens förstår.

Det verkar som om de nationella parlamenten i EU-länderna blir alltmer maktlösa och ankdammsaktiga, vartefter de överstatliga institutionerna och globala storföretag, till stor del  i samverkan, tar över de avgörande besluten.

Vad skulle hända om de fick tillbaka makten men öppnades upp för ett direkt utbyte med andra nationella parlament, en samverkan där de folkvalda parlamentarikerna kunde föra förslag mellan länderna och konkret och personligen presentera sina förslag på plats genom att delta i debatterna?

Då och då refereras till hur man gör i andra länder i den svenska debatten,  men varför skulle inte en  ”utlänning” kunna vara närvarande i svenska riksdagen och vara med och förklara och tala för sitt lands agerande, eller rentav en idé som hen inte fått igenom hemma, men som visat sej ha fått internationellt intresse.

Jag har tänkt ut ett system för hur detta kan gå till, där man använder EU-institutionerna på ett lite nytt sätt.  EU-parlamentet blir ett forum där förslag prövas, och där de godkända förslagen obligatoriskt ska behandlas i alla EU-länder, med utrymme för förslagsställare att delta i debatterna. Se mer här Eller en kortversion här.

Se en pdf med bilder här.  I denna ingår också förutom bilden ovan ett generellt förslag för internationellt samarbete som till exempel FN kunde titta på, samt en motsvarande bild av hur EU fungerar i dag.

Jag har puffat för förslaget på massa håll nationellt och internationellt, till exempel  i renommerade EU-Observer och på en mer filosofisk sajt, men det går trögt att ens få feedback.  Dock har till exempel förre chefen för EU-kommissionen i Sverige, Pierre Schellekens, hållit med om att det vore ett bra förslag, men naturligtvis menat att det är ”helt orealistiskt”. Men skam den som ger sej. Många stora politiska händelser var orealistiska innan de inträffade.

 

Inlägget gjort

Kooperativa Hyresrätten Höga Björken

En förening där jag bor – vi försökte etablera ett pilotprojekt med ombildning till denna nya upplåtelseform (utöver hyresrätt, bostadsrätt och egna hem).  Ett spännande tioårigt uppbyggande av en gemenskap i huset,  studier och studiebesök kring den kooperativa hyresrätten som samverkansform med en hyresvärd.  Vi kom rätt långt, tills vi föll, kanske på naivitet inför vad ”etablissemanget” i olika skepnader kan ta till för att krossa nyheter.  Kvar blev en hemsida som berättar vår historia och förklarar vad det går ut på.

Inlägget gjort

Sverige och EU:s politiska system – hur fungerar det?

Det handlar om sajten eusverige.se.

Det är ett stort arbete som jag fått regeringspengar tre gånger för att utföra, genom att ansluta mej till olika organisationer   (mp, ABF, Cogito). Kärnan är ett synliggörande av de politiska grundtexter som styr den mesta politiken på alla nivåer i EU-länderna, EU:s grundfördrag. Sajten innehåller också en hel del annat, man kan till exempel ge sej in i en debatt om hur det ska fungera på olika sätt och följa aktualiteter..

Här följer ett utdrag direkt från eusverige.se, där man kan se hur besluten går, från text i EU:s grundfördrag till lagar och regleringar i Sverige

Hur besluten går i EU-systemet.

Här är de viktigaste instanserna som är inblandade i vår lagstiftning, och hur man samverkar. När man klickar på en beslut-institutionsruta kommer man till deras egen beskrivning av vilka man är.  (På eusverige.se får man också en pop-up-text som ger en sammanfattning när man musar över rutorna.).

 

Beslutsordning

EU-grundlagen EU-domstol EU-kommissionen Ministerrådet EU-parlamentet Centralbanken Regeringen Riksdagen Myndigheter Europeiska Rådet Folket Genomförande Tolkning Överklagan Förslag Medling Beslut Direktiv Förordning Införda direktiv Impulser Strategier

 

Sammanfattande texter kring beslutandet

Här finns till exempel de texter som visas som pop-upper på kartan hos eusverige.se

Den styrande EU-grundlagen, de samlade grundfördragen, där det står skrivet hur EU ska fungera, vilka idéer som ska styra politiken, många sakfrågepolitiska regleringar och en del föreskrivande om kommande lagstiftning, se eusverige.se och dess huvudavdelning.

Beslutinstitutioner

EU:s domstol (Europeiska Unionens Domstol), utsedd av regeringarna gemensamt,  övervakar att EU-grundlagen följs och behandlar olika anmälningar och överklaganden om att någon EU-institution, något land, någon kommun, något företag eller någon organisation inte agerat enligt fördragen eller de beslut som härletts ur densamma.

 EU-kommissionen (Europeiska Kommissionen)  består av formellt opolitiska tjänstemän, vars ledning, 28 kommissionärer, är utsedda av regeringarna tillsammans för att driva EU-politiken. (I praktiken oftast före detta ledande nationella politiker). Kommissionen har i stort sett ensamrätt på att ta initiativ och författa de lagförslag, som ska uppfylla EU-grundlagens idéer. Varje förslag ska alltså motiveras med en text ur grundfördragen, och man ska inte ta råd av nationella politiska instanser. Man fattar också många smärre avgöranden på egen hand och övervakar att tagna beslut följs. Lobbyister, särskilt från storföretagen, har ett betydande inflytande på beslutsprocessen,  som också involverar konsultationer med nationella myndigheter.

 Ministerrådet, (Rådet) består av ministrar från de olika regeringarna, däribland Sveriges regering, som träffas i Bryssel med jämna mellanrum, en från varje land. De avgör i frågor som betraktas som större, oftast tillsammans med det folkvalda EU-parlamentet, om Kommissionens förslag ska antas, ändras eller förkastas. Länderna har olika röstvikt beroende på deras storlek. Här ett redskap för att se hur röstningen faller ut beroende på vilka länder som röstar för. Det behövs 55 % av röstpoängen representerande 65% av hela EU:s befolkning för ett beslut med kvalificerad majoritet (det normala).

EU-parlamentet (Europaparlamentet) består av 751 folkvalda politiker från medlemsländerna, utsedda via allmänna val. De beslutar parallellt med Ministerrådet om de flesta av Kommissionens förslag, och de bägge måste vara överens. Förslagen kan om det behövs skickas fram och tillbaka mellan parlamentet och ministerrådet upp till 3 gånger, i försök att komma överens, inkluderande ett beslut i en förlikningskommitté. Parlamentet har ett internt regelverk som reglerar arbetssättet.

Triloger  På senare tid har man infört informella trepartsmöten mellan grupper från parlamentet, ministerrådet och kommissionen på tidiga stadier i beslutsprocessen för att söka nå beslutsförslag, ofta innan den första formella behandlingen i parlamentet och ministerrådet. Det minskar möjligheten att följa beslutsprocessen, men snabbar oftast på densamma. Se en engelsk text om hur det går till.  Här en äldre, något kritisk text, (från parlamentarikern Jens-Peter Bonde)

Europeiska Rådet (Europeiska Rådet) är ett namn på regeringschefernas toppmöten, som med Lissabonfördraget är en egen officiell EU-beslutsinstitution, med sin ordförande, (”Presidenten”), och har fått vissa formella beslutsrättigheter. Man förväntas dra upp de stora riktlinjerna, och vid behov initiera fördragsändringar.

Centralbanken  (Europeiska Centralbanken) (eller här) har som uppgift att bevara prisstabiliteten hos euron, göra valutatransaktioner och förvalta euroländernas valutareserver. Man utses av regeringarna men agerar självständigt från den politiska beslutsprocessen i övrigt, och sköter penning-  och räntepolitik. Europeiska Centralbanks-systemet  innefattar även centralbankerna i icke-euroländer.

Svenska regeringen, utsedd av statsministern,  skickar ministrar till Ministerrådet för att tillsammans med ministrar från de andra medlemsländerna ta ställning till beslutsförslagen från kommissionen. oftast i samverkan med EU-parlamentet. Man rådfrågar riksdagen via EU-nämnden innan man skickar ministern. När ett direktiv är antaget på EU-nivå föreslår regeringen för riksdagen hur direktivet ska införas i Sverige.

Svenska riksdagen, utsedd i allmänna val, tillsätter statsministern och är Sveriges högsta beslutande och lagstiftande organ. De flesta lagarna kommer i dag från EU-systemet, och riksdagen fattar beslut om införande av EU-direktiven i svensk lag, där mindre variationer får förekomma.  Man har också ett ansvar när den styrande EU-grundlagen ska ändras. Ibland, med ett antal års mellanrum föreslås fördragsändringar av EU-grundlagen som regeringskonferenser eller konvent på EU-nivå kommit överens om, och dessa förslag måste godtas av alla länders parlament för att gälla. En möjlighet är att ordna folkomröstningar om dessa, vilket sker i en del andra länder. Riksdagen berättar också hur EU fungerar via Riksdagens EU-upplysning  – tel  020-250 000

Svenska myndigheter   (eller  här) är alltmer inblandade i EU-politiken. Man skickar representanter till Bryssel för att delta i planeringen av nya kommissionsförslag och man är de som ska se till att EU-besluten genomförs i Sverige, med Kommissionen och Domstolen som yttersta garantier att så sker.

Europeiska Rådet (Europeiska Rådet) är ett namn på regeringschefernas toppmöten, som med Lissabonfördraget är en egen officiell EU-beslut-institution, med sin nya ordförande, (”Presidenten”), och har fått vissa formella beslutsrättigheter. Man förväntas dra upp de stora riktlinjerna, och vid behov initiera fördragsändringar.

Svenska folket ska ju vara utgångspunkten och målet i vår demokrati. Vi utser Riksdagen i allmänna val vart fjärde år, liksom Sveriges 20 representanter i EU-parlamentet vart femte år. Mellan dessa val är det upp till oss att söka påverka våra villkor på alla nivåer, via engagemang av olika slag, det finns till exempel en del formella metoder, som EU:s medborgarinitiativ eller kommunala folkomröstningsinitiativ eller medborgarförslag. Och naturligtvis via aktivism och påstötningar, debatterande mm.

 

Beslutprocesser inom systemet

Ändringar av EU-grundlagen. Detta är en grundläggande beslutsprocess, som i sin omfattande form har dragits igång oregelbundet med ett antal års mellanrum, hittills  i huvudsak för att utvidga samarbetet och öka EU:s befogenheter, senast inför Lissabonfördraget, vars ändringar gäller sedan 2009. Statscheferna beslutar antingen om ett konvent där parlamentariker från EU-parlamentet och nationerna ingår eller – för mindre ändringar – tar fram ett gemensamt förslag själva. Ändringarna måste sedan godkännas av alla medlemsländernas parlament för att gälla, och får på så sätt en demokratisk förankring, som fungerar bäst i den mån förslaget tydliggörs i ländernas debatt, där medierna har en viktig roll.

Genomförande av EU-grundlagen. I de samlade grundfördragen anges vilken politik som ska genomföras, ibland i ganska detaljerad form. Det är EU-kommissionens uppgift att ta sig an det som står i texten och se till att de politiska idéerna där genomförs, genom att författa förslag till beslut och själva besluta om vissa mindre frågor. Man ska också bevaka att besluten genomförs nationellt.

Tolkning av EU-grundlagen. Domstolens uppgift är att tolka innehållet i EU-grundlagen och döma till rättelse mot vite (böter)  i tolkningstvister och godkänna eller ogiltigförklara lagar från kommissionen eller medlemsländerna.

Överklagan av EU-beslut eller nationella beslut. Om en EU-institution eller en nationell domstol anser att någon inblandad instans inte agerar i enlighet med EU-grundlagen eller de lagar i form av direktiv, förordningar eller beslut som sprungit ur denna, kan man överklaga till EU-domstolen.

Förslag. EU-kommissionen författar olika typer av förslag, som skickas vidare inom systemet. De viktigaste är direktiv och förordningar, som skickas till Ministerrådet och EU-Parlamentet för att behandlas i deras gemensamma beslutsprocess. Man har också många kontakter med lobbyister och med nationella myndigheter i beslutsprocessen.

Medling. Om ett kommissionsförslag vandrat fram och tillbaka mellan Ministerrådet och EU-parlamentet två gånger utan att man enats, tillsätts en förlikningskommitté av representanter för Kommissionen, Ministerrådet och EU-parlamentet för att söka hitta en kompromiss. Kommitténs förslag måste sedan godkännas i både Parlamentet och Ministerrådet för att ett beslut ska vara fattat.

Beslut. När beslutet är fattat på EU-nivå skickas det till alla medlemsländer för genomförande. Detta ska ske inom en bestämd tid.

Direktiv är en form av beslut, som går via de nationella parlamenten. De innehåller mål som ska genomföras, ibland detaljerade sådana. Det lämnas en viss möjlighet att utforma lite olika lösningar i olika länder. Regeringarna lägger förslag om detta till riksdagarna för beslut, som i princip måste antas.

Förordningar är en form av beslut som gäller direkt i alla medlemsländer utan vidare behandling där. De hamnar direkt hos nationella myndigheter, som ska administrera dem och se till att de efterlevs. Det förekommer också direktverkande beslut som rör enskilda, företag eller institutioner.

Införande (implementering) av direktiv. Regeringen lägger alltså förslag till riksdagen om hur genomförande av direktiven ska gå till. Riksdagen har i princip att godta dessa förslag, om man vill ändra det får det inte ske på ett sätt som strider mot direktivets mål.

Impulser och strategier från Europeiska Rådet. På toppmötena dras olika riktlinjer upp, aktuella problem ventileras och agendan inom hela EU påverkas. Man tar ibland initiativ till fördragsändringar.

 

Mer om beslutsformer

När besluten är fattade så kan de antingen gälla direkt i alla länder, som förordningar och beslut, eller passera de nationella parlamenten, däribland Sveriges riksdag, som direktiv, som måste genomföras, men i viss mån kan anpassas nationellt. Antagna  EU-lagar tar över befintlig svensk lagstiftning, inklusive grundlagen och administreras sedan av svenskt rättsväsende och myndigheter. EU-kommissionen  övervakar beslutens genomförande, och kan vid behov dra länder, kommuner eller företag inför domstolen eller fatta egna beslut kring kontroversiella frågor som uppstår i medlemsländerna.

 

Typer av beslutsförfaranden

Besluten på EU-nivå går till på lite olika sätt beroende på vilka frågor det handlar om. Det som beskrivs på kartan kallas det ordinarie förfarandet. EU har själva tagit fram en karta över detta förfarande, med fler detaljer. Dock har man som ofta inte tagit med fördragens grundläggande roll i bilden, och i stället listat olika institutioner som kan ”uppmana” kommissionen att lägga förslag. I det sammanhanget bör man också nämna de många starka lobbyistorganisationernas roll.

Sveriges regering har listat vilka beslutsprocesser som enligt fördragen ska tillämpas för olika typer av frågor (artikelnumren stämmer inte i det länkade materialet):

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet – ministerrådet (med kvalificerad majoritet) och parlamentet tillsammans

Här en omfattande handbok för de verkligt intresserade, som i detalj beskriver hur det ordinarie förfarandet fungerar idag, med de informella trilogerna, som ta alltmer plats i systemet.

Ministerrådet ensamt med enhällighet – ska höra parlamentet

Särskilda lagstiftningsförfaranden  –  andra varianter, som t.ex enhälligt ministerråd med godkännande av parlamentet

 

Här är en listning av beslutstyper för olika frågor från kommissionen, på engelska, som också visar vilka nya befogenheter som tillkommit med Lissabonfördraget.

Och så här beskriver EU:s hemsida hur det fungerar, med länkar till olika undersidor.