Inlägget gjort

När osthyveln gick sönder

I morse gick min osthyvel sönder
lika förvånande som självklart
Alla kan se de svaga punkterna
om man tittar efter
De där smala näsen på varsin sida om skåran
där ostarnas avskilda skivor passerar
för att landa på den flata plåtytan
som nu själv avskilde sej

De svaga punkterna i alla ting
som vi inte låtsas om
medan de överraskande självklara sammanbrotten
får oss att för ett ögonblick haja till i igenkännande
kanske först irriterade över att ha vetat detta hela tiden
kanske sen lite mer försonade med förgängelsens ständiga närvaro
och beredskap att slipa av våra triviala förväntningar om tingens beständighet

Igen kommer undan,
inte ens osthyvlar

Inlägget gjort

Under ytan

Fiskar kommer inte undan
med ständigt vidöppna ögon
fuktade av havets sälta
möter de sitt öde

fiskarna blev kvar
när vi andra sökte nya element

nån halvmiljard år senare
kan du möta deras outgrundliga blick
och för oss uttryckslösa ansikte
när du drar upp dom
för att införliva deras kroppar med din
med krokar genom ansiktet
eller i hundratal tillsammans
kvävandes i samma luft
som din egen kropp villkorslöst kräver
du kan då vara tacksam för
att du slipper se in i deras inre

metandet
en dödlig meditation
betraktande en korkbit
lyssnande till kluckandet mot klinkerna
väntande
hoppandes att kroken inte fastnat i ögat
förbarmande bryter vi nacken av den fångade
om vi är modiga
och inte vill se dem flämta efter vatten
sprattlande
långsamt stelnande

det finns fiskar som kan så mycket konstiga saker
byter kön, ruvar sina barn i munnen, orienterar med elektricitet
gräver ner sej i dyn eller kastar sej upp i luften
klättrar uppför lodräta vattenfall
anlägger vackra mandalor i havsbottnens sand
till sin älskade
ja, vad ska man göra
när man har att diskret hålla sej undan
de övervattniska utvecklingarna och konflikterna
om inte odla sina egenarter
låta världen vara i fred,
och röra sej fritt,
som fisken i vattnet
med öppna ögon
kanske – en förebild

Inlägget gjort

Om friheten

 

Vi talar om frihet

men vi kommer inte undan

vi vill inte känna språkets och kulturens bojor

och riskerar därmed att inte ge oss chansen

att uppleva det sociala fängelsets möjligheter

en begränsad oändlighet

likt antalet tal mellan noll och ett

Låt oss vandra längs gränserna

låt begränsningarna smeka våra utlämnade kroppar

låt oss besöka bortglömda och ensliga rum

där vi alla eller några djärva uppehållit sej

i stunder då ingen behövde drömma om frihet

Inlägget gjort

Drapa i det tredje årtusendet

 

Efter Georg Stiernhielms Hercules
om språkets kommersialisering

Henrik låg kvar i sängen en morgon i sena sin ungdom
utless på krävande åtgärder, välvilligt valda metoder
tänkta att leda till mening och stolthet på vägen i livet
när han nu saknade jobb och levde på gränsen till armod
kämpande tappert mot utanförskapet och smygande skammen
grubblande över sitt liv och utan en framtid framför sej

Plötsligt så tändes ett ljus i hans överbelastade sinne
Fylld utav kraft gick han bort till sin dator, slog på den och väckte
skrivarprogrammet ur strömlösa dvalan och började knappa.
Sålunda skaldade Henrik nu – i ilska och oväntad klarhet:

Låt mej få kvida till tröst en drapa om tiden som timar
Ekonomitro och ordrevisioner är temat för tanken
under en tid när många förbryllat betraktar när sånt som
fordom var sett som givet försvinner i flödet av djärva
brott emot brukliga seder vars självklarhet hastigt förbleknar
Alltmedan språket förvandlats till stöd för det samtal som råder

Låt oss då börja med magiska mantrat, som hyllas av många
Globalisering som låter oss tänka på omsorg om jorden,
vitt perspektiv och handlingar långt bortom snäva kalkyler
Kallsinnigt kidnappat av de bemedlade bolagens språkrör
som en beteckning på hur de nu samvetslöst utnyttjar världen
utan att bry sej om vem som mister sin plats i fabriken
nedlagd i västliga småstaden, flyttad till tropiska nejder
lockande bybor att lämna sin hembygd med löften om framgång
stuvade tätt i baracker så långt från jorden de ärvde

Detta är dock inte enda exemplet på hur det gått till när
själva vårt språk har formats av krassa värderingars förtur
medan vårt nutida samhälle djärvt växte fram ur historien.

En gång i tiden var råd en klokhet man delgav varandra
medan det numera mestadels handlar om pengar på banken
Inte så många vet råd, men många med pengar de har det
Deras förmögna förmåga ger rätten att slippa ta ansvar för livet

En gång betydde ju också förmögenhet faktiskt förmåga
kunskap att lösa problem och att framställa värdefull nytta
Alltmedan penningen nu tagit över betydelsen smärtfritt
tappar vi alla en delaktig makt över tingen och livet
Återstår bara att samla på makten hos pengar och status.

Rättfärdigt handla var något som förr var en dygd att beakta
Sålunda väntades samvetet leda oss rätt genom dagen
Kraftfulla medvetna handlingar blandat med ömsinta gester
Handla på rea är nu den dygd som oss driver i livet
samtidigt bidragande till tillväxtens heliga framsteg

Vänskapens uttryck var fordom en tjänst åt den som behövde
bistånd och samtidigt givande glädje åt den som fått hjälpa
Numera säljs den och handlas likt varor på marknadens villkor
utan att inblanda känslor och löften om gentjänst tillbaka
Drömmen om tjänstesamhället beskriver en förutsedd framtid
alltmera fylld av betalning för saker vi gör åt varandra

Frågan om varats natur har gäckat var tids filosofer
Mening och mål med att vara har legat i centrum av gåtan
Numera skapas den självklara meningen lätt genom varan
som vi bär hem från affären och lagrar i skåp och på hyllor
Vad det må vara, så ger den oss uppskov från tvivel och ångest

Till och med skulden som plågat vårt sinne sen urminnes tider
löses numera med knapptryck eller i reda kontanter
Endast om pengarna slutligen fattas och fogden tar över
kanske en gammaldags skuld kunde greppa det nutida sinnet

Sålunda har vi förvandlat de viktiga orden till måttstock
över hur pengarna vandrar ibland oss som tecken på nytta
visande makt och beräknade roller som ordnar oss noggrant
över och under varandra i status och möjliga lagrar

Underligt nog kan vi hitta ett ord med det motsatta ödet
att från en snäv och begränsad kontext breda ut sej i språket
ty vi behöver ju ändå beskriva det allmänna goda.
Matematikens abstrakta domän fick ersätta himlen
Prästernas hemliga pakt med Gud blev vetenskapsmännens
privilegierade tillgång till verklighetens mysterier
Heliga handlingar fordom var konfirmationen och nattvard
Numera helighålls däremot köpet och tingproduktionen
alltmedan framstegen räknas i lösryckta siffror om tillväxt
Sålunda är det nu räknandet självt som förhöjts metaforiskt
Vill du förmedla din kärlek så hoppas du på att den räknas
i en prekär konkurrens med sådant som bokstavligt – just det

Utanpå dessa exempel på ord som förbytit sin mening
finner vi också hur ord som var bra har förlorat sitt värde

Förr var det viktigt att skydda sånt som man ville bevara
Protektionism är nu framstegsförhindrande tecken på feghet
Länder ska undvika skydda sitt folk från förlorad försörjning
Allt medan äventyrshjältar tar risker och hyllas i TV
mönster för hur kommunalråd i glesbygd bör sköta sin budget

Likaså är det nu fel att vilja bedriva reglering
Allting ska tillåtas hända fritt på en marknadsarena
Kökskranen borde väl bara ha till eller från hos dom frälsta
sålunda låtande vattnet få flöda i forsande frihet

Allt går så bra av sig självt att planering har blivit ett otyg
Jo, fast det gäller förstås politikens beslutskorridorer
dom som förväntas ha koll på samhällets tveksamma helhet
Turligt planeras detaljrikt i storföretagens kontorsrum

Henrik går ur sitt program och lämnar sin insuttna skrivplats
tänker en stund betraktande tomt genom otvättat fönster
vänder så åter till sängen och drar sitt täcke till hakan
tänker på Stjernhielm som kämpade förr för språkets förfining
visande ynglingar vägen till dygdefull strävan och mognad
finner att lättjan är lysande svar på flättjan1 i tiden
stannar i sängen för dagen och lyssnar på ljuden från gatan
Drömmer om kommande tider då orden har återfått makten
redskap för forskande samtal om mål och mening med livet
kraften att visa på vägar mot framtida ljusnande tider

 

1  Flättja = flärd, lättsinne – använt av Stiernhielm i dikten Hercules

Inlägget gjort

Tips till rappare

Dikt om ett sätt att berätta som saknas i dagens salonger

Åldriga versmått söker sin plats i en sjudande nutid
fylld utav budskap om varor och åsikter huller om buller
mitt ibland detta har ordens musik fått en chans att belyssnas
rappande stjärnor som aldrig läst Stiernhjelm bjuder oss alla
nutida drapor om livet och samhällets brister och fröjder
framfört med känsla och kärlek för ordens förtrollande rytmer

Varför då inte ta steget och väcka hexameterdikten
klassiska leken med stopp och fortsatta rytmiska flöden
Några kan minnas från skoltidens stelnade kunskap
versfötters regler: troké är en jamb och jamben troké
medan den sköna daktylen som ord är långt från daktyl
sjungande gungande fram uti versradens rytmiska flöde
brytande strömmen ibland med cesur nånstans där det passar
slutande sen med troké efter fem eller fyra daktyler

Annat som passar är fler konsonanter som klingar kamratligt
så det kan låta som susande säv eller vinande vindar

Mera hexameter skulle ge färg åt de rappande alstren
Dags att ta fram den och ge den en plats i den nya kulturen

 

Här ett exempel

Små texter ur livet och andra ställen

(ur relativt ungdomliga anteckningar på papper)

Inte ens min inbillade storhet
har jag tagit på allvar

Vägra tidsandan

Inne i världen
möts vi igen
som vanligt

lär oss
att vårda
mysteriet i världen

varseblivningsrummet, the mind

att se fram emot
när nånting inom dej plötsligt utagerat
de existentiella bryderierna
som dunstar bort i intet
och kvarlämnar världen som den är
just då, just nu, just här
och du finner att den inte behöver erövras, betvingas,
förklaras,utvecklas eller något annat
att allting händer utan motstånd
utom eller inom dej
fast skillnaden inte är påtaglig
eller ens trovärdig

folk är trevligare än de försöker vara

Om varande och blivande-dialektik:
fundamentala begrepp uppstår parvis
hur uppstår dessa?
Det måste ske samtidigt
att bara skapa varande är omöjligt
för detta är i sej ett blivande
ett blivande måste också bli ett varande
om något blivit

man kan vetenskapligt motivera
en ödmjukhet inför det fantastiska

Orden är redan här
problemet är relationen
mellan dem och världen

INGET händer
TIDEN går
LIVET undras
ORDEN våndas
FRUKTEN faller
mej in

Tänk om livet är en koan?
Än zen då!

I could say that it’s nothing
I could say that it’s all
I could say that it’s great
I could say that it’s small
I could say that I won
I could say that I lost
I could say that I threw
myself off the cross
’cause I’m finally finished
with waiting for life
finally bored
with the worry and strife

Allting har varit nu lika länge
Hur fort det än går
så har det ändå varit nu

”Guds straff”
är resultat av frestande
av det transcendentala medvetandets gränser

 

På finlandsbåten Mariella

There were people there
As could have been expected
Some of them restlessly resting
in their abandoned expectations
Some of them probably just going ahead
some of them performing great invisible deeds
for reasons unknown to all
Some of them somewhat carelessly
stirring the due procedures
probably bringing them to new familiarities
while noone minded
Some of them searching to let go of the search,
watching traces of unveiled truth
unpredictably ooze by.
Some kind of beauty prevailed
maybe grasped by some of them
in their different ways
And what else could be done?

Gåta:
Vem ska dels sparas
dels slås ihjäl

Allt igenom väl
tills vidare vyer vidgas
väldigt väl, väldigt väldiktat
Silent observation
Se ut
bry dej inte om att se ut
utse inte i onödan
tusen scener i stunden
aldrig för scent
tids nog kommer råd
eller råd finns under tiden

Utställning
inställning
föreställning
förställning
framställning
tillställning

finns det fog
för fogligheten inför makten?
If they don’t let us dream
we won’t let them sleep

Älska mej som vi är

Egna poetiska utbrott

Jag har ägnat mej att framträda lite på öppna poesiläsningar och ”poesitävlingar”, så kallade poetry slam på senare år.   Detta med blandade alster, en del som jag gjort ”förr i tiden” men de flesta någotsånär aktuella som poppat up,  som spontana reflexioner kring saker jag drabbas av eller ser omkring mej och i mej och en del mera utarbetade saker, till exempel ett hexameterprojekt.    Ska presentera lite här.