Guide till ett hållbart leverne

En hållbar livsstil ger en naturlig anledning att använda högkvalitativa attraktiva ting, och det ger överhuvudtaget stimulans till att söka extra kvaliteter till tillvaron. Ett minskat tryck att konsumera nytt gör det möjligt att ha mer kontroll över sin tid, att skaffa sej bredare kunskaper och utveckla sin påhittighet, och att få mer tillgång till varandra. Kreativitet och samverkan är nyckelord. Det kanske finns annat än resursförbrukningen som kan växa – kanske vi själva. Ett bättre samvete inför framtiden blir en bonus.

I varje skede av tillvaron finns det saker man kan göra, som bidrar till en uthållig framtid. Här är ett antal punkter, som kan fyllas på med valfria konkreta exempel. Ska den hållbara framtiden bli verklighet, så behövs både förändringar i hur vi handlar privat i olika situationer och förändringar hos företag och offentliga institutioner. Många förändringar blir mycket lättare i en annan samhällsstruktur, som i sin tur måste skapas gemensamt. Ta detta som en tipslista ”you may want to try”.

 

VAD DU KAN GÖRA SJÄLV,  PRIVAT

I VARDAGENS SYSSLOR

När du funderar på att skaffa en ny sak

DET BÄSTA ALTERNATIVET: KÖP INTE EN NY, utan

 • tänk efter en gång till, du kanske klarar dig utan
 • använd något annat du har, som kan göra jobbet
 • förändra ett gammalt ting, laga, pryd, förvandla det så att det kan göra jobbet
 • gör en ny av material du har eller kommer över
 • föreslå att dela någon annans med henne
 • låna en
 • byt till dej en mot något du har
 • hyr den
 • håll ögonen öppna, du kan hitta en
 • köp en begagnad

DET NÄST BÄSTA ALTERNATIVET: när du köper nytt, HANDLA MED OMTANKE

 • köp hållbara varor, tidlösa, med lång livstid
 • köp begripliga varor, som du kan förstå och hantera
 • köp saker som går att reparera
 • köp saker som går att uppgradera, modernisera
 • köp varor som kan användas till flera sammanhang
 • köp varor som kan användas tillsammans med dem du redan har
 • köp varor, som inte hotar miljön under användandet
 • köp varor som är framställda i en ekologiskt hållbar process (energisnål, utan utsläpp, materialsnål etc.), med maskiner som uppfyller kraven ovan
 • köp giftfria varor, utan giftiga material
 • köp biologiskt nedbrytbara varor
 • köp återvinningsbara varor – där materialen kan separeras
 • köp inte engångsprylar
 • köp inte saker som drar energi i onödan
 • köp oförpackade varor (helst) eller klokt förpackade varor – dvs. ställ kraven ovan på förpackningen också.
 • köp tillsammans med någon/några, dela den, bilda en pool

När du använder saken

 • tänk på energikonsumtion, och typ av energi som går åt/krävs
 • tänk på avfall, utsläpp och andra miljöeffekter av saken
 • ta hand om den, lär dej den, se efter den, anpassa den till omständigheterna, laga den tidigt när den börjar gå sönder
 • missbruka den inte så den slits ut i förtid, men hitta nya bra sätt att använda den
 • bruka gemensamt, om möjligt – skapa pooler mm
 • var närvarande och medveten – särskilt om begränsningar, dina egna och tinget i frågas, pressa inte saker

När du vill bli av med någonting

BÄSTA ALTERNATIVET: KASTA INTE BORT DET utan

 • tänk efter en gång till, vad är det du vill bli av med, särskilt om du tänker ersätta saken med en ny.

Om den inte fungerar

 • laga den
 • förändra den – anpassa den
 • återanvänd den till något annat – hela eller i delar eller materialet
 • låt någon annan laga den

Om den fungerar:

 • börja dela den med någon annan
 • låna ut den
 • hyr ut den
 • byt den mot något du behöver
 • ge bort den, till en person eller återbruksbutik
 • sälj den

NÄST BÄSTA ALTERNATIVET: när inget annat funkar, KASTA ”BORT” MED OMSORG

 • Sortera om möjligt delarna och ingående material och ge till materialåtervinning
 • Kompostera organiskt material

När du äter

 • se till att maten du skaffat blir uppäten
 • ät hållbart odlat/uppfött
 • ät närproducerat som transporterats optimalt hållbart
 • ät veganskt eller vegetariskt
 • ät åtminstone mera grönsaker och frukt, och mindre kött
 • ät åtminstone mera klimatsmart kött (vilt, fågel, vild fisk ..)
 • ät giftfritt, GMO-fritt

När du reser och förflyttar dej

 • res i fantasin, på nätet, i media, i varandras berättelser…..
 • transportera dig mindre, undvik om möjligt att pendla
 • använd fötterna, promenera
 • använd kroppsdrivna transportmedel (cykel, rullbräda, spark, skidor, sparkcykel..)
 • [udda:använd djur (rid, cykeltolka efter hunden ……)]
 • använd allmänna transportmedel
 • använd energieffektiva transportmedel
 • använd icke förorenande och icke klimatskadliga transportmedel

 

När du vistas hemma

 • använd förnybar energi
 • duscha och duscha lagom
 • släck ljus och stäng av onödiga uppkopplingar
 • ha lagom värme inomhus
 • ha ordning på dina grejer och vad du har

VID STORA DAGAR – NÄR VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR GÖRS

När du skaffar eller byter bostad

 • skaffa en bostad med miljövänliga material – se ovan
 • skaffa en bostad som inte sprider föroreningar och slösar med resurser
 • skaffa en energieffektiv bostad
 • skaffa en lagom stor bostad för dina hållbara behov
 • skaffa en bostad nära arbetet
 • flytta ihop med människor du trivs med

När du skaffar eller byter ett jobb

 • skaffa ett jobb som inte innebär ett slöseri med naturresurser eller på annat sätt skadar miljön i processen.
 • skaffa ett jobb där du framställer miljövänliga ting – se ovan
 • skaffa ett jobb nära hemmet eller som du till viss del kan göra i hemmet
 • skaffa ett jobb där du har inflytande över vad du gör och när du gör det, så du kan bevaka ovanstående
 • våga värdera det du ska göra på jobbet efter hur nödvändigt det är i ett större sammanhang

DESSUTOM

 • Tänk på, och tala gärna med andra om sakerna ovan, berätta om dina goda hållbarhetsidéer och tankar
 • Tänk på, sök i dej själv och tala med andra om värden som stödjer dem, (sociala värden som lokal och global samhörighet och självtillit och personliga värden som kreativitet, eftertanke, vidgat perspektiv och förtrogenhet med helheten
 • Följ med i vetenskap och aktuell hållbarhetsdebatt, studera och hör av dej till andra
 • lobba makthavare, rösta och organisera dej
 • Fundera gärna på vad som är livets egentliga höjdpunkter, de kan vara ganska miljövänliga
 • Var vaksam på möjligheter att bidra och göra skillnad

 

VAD DU SOM DRIVER FÖRETAG KAN GÖRA

Bete dej hållbart i din verksamhet efter förmåga

 • framställ bra saker – gör det möjligt och lätt att följa råden ovan (reparerbara, uppgraderbara, återvinningsbara, energisnåla, giftfria osv.)
 • förstärk de svagaste punkterna, där saken går sönder först .
 • sträva efter att göra dem begripliga och hanterbara för alla, och gör bra beskrivningar, lär ut hur de används
 • informera om alla väsentliga kvaliteter hos sakerna, på sakerna själva och i reklamen
 • leverera tjänster på samma villkor
 • använd maskiner och processer som lever upp till kvaliteterna ovan
 • låt de anställda delta i besluten – främja ansvar och samverkan, detta ger kvalitet
 • tag del i ditt lokala sammanhang, bli hemmahörande i det lokala samhällslivet. För förankring, feedback och verklighetsperspektiv
 • om du är för stor för regional/lokal anpassning och reellt medarbetarinflytande – dela upp företaget
 • lyssna verkligen på dina kunder, försök inte övertala dem
 • se dej som världsmedborgare, delaktig i ditt lokala samh attälle

Avstå från tveksamma trix och beteenden

OBS – om du inte gör sakerna redan, glöm detta   🙂

 • Låt bil att släppa ut dina uppfinningar lite i taget, så att folk först ska köpa den lilla/enkla varianten och sen byta upp sej
 • Låt bil att etablera dej på nya marknader genom att repetera ovanstående mönster där också
 • Låt bli att planera så att grejerna åldras efter ett lämpligt antal år
 • Låt bli att införa årsmodeller och allmänt modetänkande som gör saker ”omoderna” innan de slutat fungera
 • Låt bli att sälja ”paket” av saker, som tvingar folk att köpa mer än vad man behöver
 • Låt bli att hitta på överflödiga ”specialredskap”, som gör vad befintliga redskap redan kan
 • Låt bli att spela på våra lägsta instinkter för att sälja dina saker
 • Låt bli att hantera medarbetare som abstrakt, opersonlig ”arbetskraft”, vilket minskar engagemang och kvalitet
 • Låt bli att provocera med stora löneskillnader och bonusar, som manar till osämja, ego- och konsumtionsfixering

 

VAD DU SOM HAR POLITISK MAKT KAN GÖRA

Här finns massor att göra, här nämns bara politikens generella verktyg

 • skapa lagar och regleringar
 • utfärda skatter och avgifter 
 • ge stöd och bidrag
 • avskaffa lagar och regleringar
 • avskaffa skatter och avgifter
 • avskaffa stöd och bidrag
 • avskaffa institutioner och system
 • bygg nya institutioner och system

… för att underlätta för individer och företag att bete sig miljömässigt hållbart

 

 • utveckla miljöhänsynen i verksamheter och projekt i egen regi
 • uppträd med miljöansvar och rättfärdighet i administrationen, låt ert folk utgöra goda exempel, särskilt folk som syns mycket utåt
 • satsa på tillit snarare än initiativ- och kreativitetshämmande kontroll

 

LYCKA TILL!

bidrag till förbättring, tillägg och utveckling emottages tacksamt!  Kommentera, diskutera.

Anders Erkéus

anders@erkeus.se

2 reaktioner på ”Guide till ett hållbart leverne

 1. Hej!

  En bra ansats, men jag skulle gärna se litet mer konkreta exempel. Till exempel: Hur väljer man en ekologisk vara, vad är pålitligt, vad ska man se upp för? Vilka rekommenderas, vilka inte? Intentionen är mycket god men resultatet något svävande.

  1. Javisst, det hela är tänkt som en samling principiella rubriker till vad som kan bli en rejäl bok, gärna kopplad till hemsidan, vi får se. Så låt oss gärna diskutera förbättringar i rubrikerna, liksom förslag till innehåll under dem. Många är ju inte så självklara till sitt innehåll.

   Vad gäller ”ekologiska varor” är det väl kanske främst maten som är under diskussion, och de kampanjer som använder begreppet, grunden är väl att odlingen ska närma sej metoder som inte utarmar de långsiktigt hållbara processerna, som mikroorganismernas produktion av närings- och smakämnen i jordar, befruktning av insekter, möjlighet att ta frön från grödorna, begränsad erosion, ingen förorening av omgivningen, djur som får utöva medfödda beteenden etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *