Insidans mysterium

Insidan finns, har jag kommit på.  Lustigt nog kan detta vara kontroversiellt. Alltså att våra inre världar av reaktioner, känslor, bilder, tankar, föreställningar med mera är högst verkliga. De kan till exempel inte ”förklaras” med hjälp av elektriska strömmar och kopplingar i hjärnan.  Men de kan utsättas för gemensamt kunskapande, lika giltigt som det som kan komma ut ur traditionella vetenskapliga undersökningar och experiment.  Jag har ju sysslat mycket med både insidan och utsidan, och rört mej i kretsar som liksom hör hemma på bägge sidorna och gärna ser ned på de andra.  Jag har noterat detta hos så kallade andliga kretsar, liksom hos politiska dito.      Här tänkte jag samla texter (och kanske annat)  som gräver lite i insidan och dess djup. Till exempel:  Om subjektet är den/det  som iakttar allting, vem är då subjektet?