Små texter ur livet och andra ställen

(ur relativt ungdomliga anteckningar på papper)

Inte ens min inbillade storhet
har jag tagit på allvar

Vägra tidsandan

Inne i världen
möts vi igen
som vanligt

lär oss
att vårda
mysteriet i världen

varseblivningsrummet, the mind

att se fram emot
när nånting inom dej plötsligt utagerat
de existentiella bryderierna
som dunstar bort i intet
och kvarlämnar världen som den är
just då, just nu, just här
och du finner att den inte behöver erövras, betvingas,
förklaras,utvecklas eller något annat
att allting händer utan motstånd
utom eller inom dej
fast skillnaden inte är påtaglig
eller ens trovärdig

folk är trevligare än de försöker vara

Om varande och blivande-dialektik:
fundamentala begrepp uppstår parvis
hur uppstår dessa?
Det måste ske samtidigt
att bara skapa varande är omöjligt
för detta är i sej ett blivande
ett blivande måste också bli ett varande
om något blivit

man kan vetenskapligt motivera
en ödmjukhet inför det fantastiska

Orden är redan här
problemet är relationen
mellan dem och världen

INGET händer
TIDEN går
LIVET undras
ORDEN våndas
FRUKTEN faller
mej in

Tänk om livet är en koan?
Än zen då!

I could say that it’s nothing
I could say that it’s all
I could say that it’s great
I could say that it’s small
I could say that I won
I could say that I lost
I could say that I threw
myself off the cross
’cause I’m finally finished
with waiting for life
finally bored
with the worry and strife

Allting har varit nu lika länge
Hur fort det än går
så har det ändå varit nu

”Guds straff”
är resultat av frestande
av det transcendentala medvetandets gränser

 

På finlandsbåten Mariella

There were people there
As could have been expected
Some of them restlessly resting
in their abandoned expectations
Some of them probably just going ahead
some of them performing great invisible deeds
for reasons unknown to all
Some of them somewhat carelessly
stirring the due procedures
probably bringing them to new familiarities
while noone minded
Some of them searching to let go of the search,
watching traces of unveiled truth
unpredictably ooze by.
Some kind of beauty prevailed
maybe grasped by some of them
in their different ways
And what else could be done?

Gåta:
Vem ska dels sparas
dels slås ihjäl

Allt igenom väl
tills vidare vyer vidgas
väldigt väl, väldigt väldiktat
Silent observation
Se ut
bry dej inte om att se ut
utse inte i onödan
tusen scener i stunden
aldrig för scent
tids nog kommer råd
eller råd finns under tiden

Utställning
inställning
föreställning
förställning
framställning
tillställning

finns det fog
för fogligheten inför makten?
If they don’t let us dream
we won’t let them sleep

Älska mej som vi är