Om basinkomst – ur infofolder

 Basinkomst är en välfärds- och frihetsreform som garanterar alla individer en villkorslös materiell grundtrygghet i pengar som ska gå att leva på.

En lösning för en ny tid

          Trots att vi lever i ett av världens rikaste länder saknar många i dag en grundläggande trygghet i sin försörjning och en självklar positiv roll i samhället. Personer utan lönearbete utsätts för hårda kontroller och ofta förnedrande åtaganden. Många har så kallade prekära arbeten, utan garanterade arbetstider, förmåner, möjlighet till utveckling eller klara yrkesroller. De fasta lönearbetena försvinner eller blir mera stressande, ibland till den grad att ett tillfredsställande jobb förvandlas till ett otillfredsställande. Bidrar gör teknikutvecklingen och flytt av jobb till andra länder. Småföretagare kämpar på marginalen. Vinsterna på lönearbetsmarknaden samlas på allt färre händer. Samtidigt är många samhällsnyttigt verksamma utan att få betalt, via ideellt arbete i organisationer och bostadsområden, vård av anhöriga, reparationer och hantverk, kulturverksamhet, produktion av program och innehåll på internet med mera. En ny delar- och givarekonomi växer sakta fram.

Om alla ska kunna tillfredsställa grundläggande behov av materiell överlevnad, socialt sammanhang och meningsfull verksamhet i framtiden måste vi tänka i nya banor.

Med basinkomst underlättas nyttigt och självvalt arbete på individernas villkor, på lönearbetsmarknaden och utanför denna. Det blir lättare att arbeta ideellt och demokratiskt och att starta nya företag.

Basinkomst ger en möjlighet att ställa krav på lönearbetena när det gäller arbetsvillkor, som att arbetet ska vara tillfredsställande, samhälleligt meningsfullt och ekologiskt hållbart. Arbetsgivare som erbjuder sådana jobb får en fördel gentemot övriga.

Historia

Basinkomst som idé har funnits sedan 1700-talet (Tom Paine), och fungerande system och intressanta pilotprojekt har förekommit i modern tid (USA, Kanada, Namibia) och liknande reformer prövas eller förekommer i dag i flera länder (Indien, Brasilien, Iran, Nederländerna, Alaska mm). Schweiz folkomröstade om basinkomst under 2016 och Finland genomförde ett försök 2017-18, vilka gav erfarenheter. EU-parlamentet har antagit en resolution för bl.a. basinkomst och en motsvarande samarbetsorganisation i Sydamerika stöder reformen. Många forskare, inklusive åtta ekonomipristagare till Nobels minne, t.ex. Hayek (74), Friedman (76) och Tobin (81) förespråkar införande av basinkomst i någon form. Bertrand Russel och Martin Luther King var också förespråkare.

Arbetslinjens problem

Dagens arbetslinje, med fokus på ”att skapa jobb” till varje pris och att försämra förmåner och öka kraven på dem som inte har anställning fungerar inte. Man skapar ökad fattigdom och stress bland dem som saknar de allt färre trygga heltidsanställningarna, och hotar på sikt också de i dag ”arbetstrygga”. Ekonomisk tillväxt skapar numera jobb endast i undantagsfall. Konsekvensen är att massor av människor, främst de unga, lämnas utanför systemet och berövas sin framtidstro. Svårt sjuka hotas att bli av med sin sjukersättning om man inte ägnar sig åt att söka jobb. Ofta förnedrande tvångsåtgärder av olika slag påtvingas dem utan lönearbete. Den arbetslust som systemets skapare inte tror på kvävs.

Personliga fördelar med basinkomst

En basinkomst tar bort hotet om att hamna i absolut fattigdom och förnedring, ett hot som borde vara övervunnet i ett rikt samhälle som vårt. Den ger en ökad möjlighet att vara samhällsnyttigt verksam utifrån egen lust och initiativ, liksom undvika att hamna i destruktiv stress. Den ger möjlighet att reflektera över livsval och ställa krav på tillvaron, oavsett om man har lönearbete eller inte. Förhandlingssitsen gentemot en arbetsgivare förbättras när fattigdomshotet inte lurar i bakgrunden. Samtidigt kan man lättare ta givande och intressanta jobb för en mindre lön. De med fast anställning får det lättare att säga upp sig för att byta jobb om man vill.

Basinkomst och framtiden

En flexibel arbetsmarknad på jämlikare villkor för alla kan bli verklighet då det blir lättare att byta lönearbete, studera eller starta nya företag med stöd av basinkomsten. Ökad produktivitet genom robotisering kan komma alla till del. Fler får möjlighet att jobba på eget initiativ med samhällsnyttiga och stimulerande saker med hjälp av basinkomsten. Vi ser det redan på internet, där en ny delar- och givarekonomi växer fram när personer från hela världen utbyter information, livsberättelser, kunskap och kultur. En ny ekonomi som också växer utanför nätet. Framtidens krav på att leva återhållsamt med naturresurser styr också mot nya värderingar om minskad förbrukning av nya produkter, som i sin tur kräver mindre penninginkomster. Detta ger möjlighet för många att leva en hållbarhetsfrämjande livsstil med basinkomsten som grund. Basinkomst löser naturligtvis inte alla problem vi står inför, men ger förhoppningsvis kraft åt flera att bidra till lösningar.

Finansiering

Basinkomst finns i ett par modeller. Den kan antingen finnas som en ovillkorlig grundinkomst som ges när löneinkomsten sjunker eller saknas (kallas negativ inkomstskatt), eller delas ut till alla i ett första led, som sedan kompletteras med ändrade skatteskalor och nya skatteformer. I bägge varianterna förutsätts kraftiga besparingar i de komplicerade och administrativt dyra befintliga systemen. Med negativ inkomstskatt använder man preliminärskattesystem som i dag, med skillnad att man får pengar om man tjänar under en viss summa eller saknar inkomst i övrigt. Främst i samband med ”lika basinkomst till alla” diskuteras nya lösningar och intäktsformer förutom en justering av inkomstskatteskalan. Man kan till exempel införa produktions-, konsum­tions-, miljö-, naturresurs- och spekula­tionsskatter eller nya och nygamla former av penningskapande. En mängd förslag på lösningar finns och kan konstrueras. kallade dynamiska effekter genom minskade sjukvårds­kostnader för stress och arbetsskador, minskad kriminalitet genom ökad social sammanhållning mm kan ytterligare förbättra samhällsekonomin och möjliggöra ökad basinkomst.

Nationellt på nätet

  

    Nationell portal: www.basinkomst.nu

Facebooksidan Basinkomst=Medborgarlön.

Diskutera i facebookgruppen Medborgarlön i stället för arbetslinjen.

Diskussiongrupper på Facebook för olika politiska och organisatoriska inriktningar finns, sök!

Internationellt

Teoretiska arbeten och internationella nyheter finns på Basic Income Earth Network (BIEN), www.basicincome.org.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *