Anders och kunskapssamhället

Övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle har varit ett tema jag hållit koll på genom åren. En rörelse som betydligt lättare kunde skådas runt millenieskiftet,  men senare kommit att föda flera olika strömningar i samhället. Grundkonflikten är nog fortfarande aktuell, här är en text kring detta, med ett antal exempel på motsättningarna mellan det gamla och det nya. .  En aspekt av kunskapssamhället är genombrottet för Internet, som i början rymde massor av intressant kreativitet  som producerades utan krav på ersättning.  Det handlade också om ett delande i global skala av kulturyttringar, som ansågs hota delar av den befintliga medie- och upphovsrättsindustrin.  Här en artikel kring detta, som jag skrev.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *