Publicerat

2001-07-10 Aftonbladet debatt: Solidaritet drog in många i konflikterna i Göteborg – om rättssamhällets pris
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/G1QEMx/solidaritet-drog-in-manga-i-konflikterna-i-goteborg

2002-06-16 (uppdaterad 11-03-08) Aftonbladet debatt: Allmänheten måste säga från för demokratin – om European Futures Congress
www.aftonbladet.se/debatt/a/vm5daV/allmanheten-maste-saga-ifran-for-demokratin
EFC:s program finns som länk i artikeln:  http://www.ljudmila.org/globala/arhiv/protestna_lista/EFC7_latest.htm

2004-10-22 Fria Tidningen: Informationen om Hvidtfeldtska döljs   (ae:s faktasamling)
www.fria.nu/artikel/2551

2005-06 Integral World: Response to reply by Arjen (about integral colors and politics)  http://www.integralworld.net/Erkeus.html

2005-06   Integral World: Another possible Europe
http://www.integralworld.net/erkeus2.html

2005-06 Integral World: Drop the EU Constitution – undertecknad av folk från 14 europeiska organisationer i 10 länder
integralworld.net/erkeus3.html

2005-06-28 EU Observer: An Alternative EU,  -efter konstitutionen lagts på is
http://euobserver.com/9/19396

2006-11-18 Aftonbladet Debatt: Inrätta ett folkligt alleuropeiskt rådslag  (Eu-reformförslaget efter konstitutionsnejet- uppdaterad 20110308 med författarnamn Zendry Svärdkrona (zendry.svardkrona@aftonbladet.se) och lite förvrängning av inlagda fetstycket på slutet
http://www.aftonbladet.se/debatt/article458038.ab
nytt, efter arkivering: http://www.aftonbladet.se/debatt/a/3jp4aA/inratta-ett-folkligt-alleuropeiskt-radslag

2006-11-24 Stockholms Fria Tidning: Så funkar EU-Sverige -Introduktion till min artikelserie Ett annat Europa
www.stockholmsfria.se/artikel/8262

2007-05-26 Aftonbladet debatt: 10 tips för ökad tillväxt uppdaterad 20110308 med Zendry Svärdkrona
http://www.aftonbladet.se/debatt/article494663.ab?service=print
nytt efter arkivering: http://www.aftonbladet.se/debatt/a/G1xXn6/10-tips-for-okad-ekonomisk-tillvaxt
samma: http://www.aftonbladet.se/debatt/article11076653.ab

2008-05-20 Kommunalarbetaren, med Jan Lindholm , om hemmahörandevärden mm
http://www.ka.se/ett-hem-ar-ingen-vara
www.ka.se/2008/05/20/ett-hem-är-ingen-vara

2008-08-21 Bofast (SABO:s nedlagda tidning)  Samla innerstadshyror i kommunala fonder, med Jan Lindholm
https://web.archive.org/web/20101215064304/http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/69/1/?item=art_art-s1/275

2009-02-19 Arbetarbladet: Om ett fritt internet och kulturdelning
http://www.arbetarbladet.se/kultur/var-inte-radd-det-ar-bara-ett-nytt-samhalle-pa-vag
http://arbetarbladet.se/kultur/1.534413-var-inte-radd-det-ar-bara-ett-nytt-samhalle-pa-vag-
Nytt: http://arbetarbladet.se/artikel/var-inte-radd-det-ar-bara-ett-nytt-samhalle-pa-vag
http://arbetarbladet.se/kultur/1.534413

2009-03-12  Bofast: Vad ska SABO vara? med Ann Mari Engel
https://web.archive.org/web/20101215064229/http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/69/1/?item=art_art-s1/59

2009-06-02 Bofast: Låt inte SABO:s förslag bli verklighet , förutskickande nya lagen för Sveriges Allmännytta
https://web.archive.org/web/20101215064403/http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/226/1/?item=art_art-s1/656

2010-01Integral World: The Kosmic Globe
http://www.integralworld.net/erkeus4.html

2011-02-23 Dagens Industri: Det behövs en hempolitik
di.se/artikel/2011/02/23/det-behovs-en-hempolitik

2014-05-06 Youtube: Befria arbetet, föredrag ABF-huset
www.youtube.com/watch?v=8I8bQObJy_g

2014-08-09: DN Debatt: Presentation av EU-domen mot massdatalagring, med Max Andersson, Christian Engström, Fredrik Federley
http://www.dn.se/debatt/sverige-ignorerar-historiskt-eu-forbud-mot-datalagring/

2014-09-05 SvD Brännpunkt: Efter svenska ”utvärderingen” av EU-domen, med med Max Andersson, Christian Engström, Fredrik Federley
http://www.svd.se/makthavarna-struntar-i-eu-domstolens-beslut

2014-09-21 Aftonbladet Debatt: Med Max Andersson, efter att fövaltningsrätten tyckt att tele2 ska fortsätta lagra
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/internet/article19889066.ab
nytt efter arkivering: http://www.aftonbladet.se/debatt/a/kaKGBL/lat-foretag-slippa-lagra-information-om-oss

2016-03-07 Aftonbladet Debatt: Marknadshyror gör hem till hamburgare om hemmahörandevärdena mm
www.aftonbladet.se/debatt/a/OnmQL1/marknadshyror-gor-hem-till-hamburgare

2016-07-28 SVT Opinion: Så kan EU-samarbetet räddas – efter brexitjaet reformförslaget igen
www.svt.se/opinion/sa-kan-eu-samarbetet.raddas

2016-11-10 Tidningen Syre: Europeiskt samarbete utan centralisering – reformförslaget igen
https://tidningensyre.se/2016/nummer-111/europeiskt-samarbete-utan-centralisering

2017-02-10 SvD Brännpunkt om det objektiva hyresgästintresset
https://www.svd.se/hyresgaster-maste-fa-fora-sin-talan-vid-renoveringar

2019-05-07 SvD Brännpunkt: replik till professorer Roland Andersson och Lars Jonung
https://www.svd.se/bostadspolitik-ar-mer-an-marknadstankande